Call to action - titel

Call to action - tekst

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Subsidiedossier Sport Vlaanderen indienen

31 maart 2021

Finalisering bouwprogramma

Eind maart 2021

Goedkeuring bestek

Mei/juni 2021

Start werken fietspad Kruisstraat

September 2021

Start werken sportcomplex

Januari 2023

Oplevering sportcomplex

Zomer 2024